Annullato - Congresso Internazionale: Arslantepe 2023: past, present and future of a new Unesco World Heritage Site

01 febbraio 2023 - ore 17,56
 • locandina.jpegPurtroppo siamo spiacenti di comunicare l'annullamento dell'evento a causa degli ultimi eventi calamitosi in Turchia


  Congresso Internazionale in onore degli scavi archeologici italiani ad Arslantepe

  presso l'Univ. Sapienza, facoltà di Lettere e Filosofia 
  giovedì 9 febbrauo 2023
  sala Odeion 9;30 - 17:00

  Arbor sapientiae sarà presente con tutte le pubblicazioni della collana  Arslantepe a prezzi speciali  Arslantepe 2023: past, present and future of a new Unesco World Heritage Site.

  62 years of Sapienza's archaeological research in Southeastern Türkiye
  Arslantepe 2023: Yeni bir Unesco Dünya Mirası Alanının  geçmişi, bugünü ve geleceği.
  Sapienza Üniversitesi’nin Türkiye'nin doğusundaki 62 yıllık arkeolojik araştırmaları


  Thursday 9 February 2023
  Roma, Sapienza University, Faculty of Letters and Philosophy,
  Odeion - 9:30-17:00  Perşembe 9 Şubat 2023
  Roma, Sapienza Üniversitesi, Edebiyat ve Felsefe Fakültesi,
  Salon - 9:30-17:00


  PROGRAM
  9:30 Welcome/ Karşılama
  10:00 Introductory greetings/ Tanıtım Toplantısı
  Chair/ Oturum Başkan: Prof. Lucia Mori
  Dean of the Faculty of Arts and Humanities/ Sanat ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı,
  Prof. Arianna Punzi
  Director of the Department of Ancient World Studies/ Antik Dünya Çalışmaları Bölüm Başkanı
  Prof. Giorgio Piras
  Ambassador of Türkiye in ROME, / Türkiye Cumhuriyeti Roma Büyükelçisi,
  Amb.: Ömer Gücük
  General Director of Cultural Heritage and Museums/ Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü,
  Türkiye, Gökhan Yazgı
  First Counsellor, Head of Office VI – Multilateral cultural cooperation, archaeological missions/
  İtalya Dışişleri Bakanlığı Birinci Müsteşarlığı, VI. Birim Başkanlığı – Uluslararası kültürel işbirliği,
  arkeolojik misyonlar, Paolo Andrea Bartorelli
  Representative of the section of archaeological excavations of the General Directorate of Cultural
  Heritage and Museums of Türkiye/ Türkiye Cumhuriyeti Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
  Müdürlüğü Kazılar Dairesi Başkanı, Umut Görgülü
  Representative of UNESCO office of the General Directorate of Cultural Heritage and Museums of
  Türkiye/ Türkiye Cumhuriyeti Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü UNESCO Temsilcisi,
  Uǧur Işık
  Director of the Office for Culture and Information of the Embassy of Türkiye/ Türkiye Cumhuriyeti
  Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri, Dr. Rıza Haluk Söner
  Director of Culture, Malatya Region/ Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürü,
  Çetin Șişman
  Rector of the İnönü University of Malatya/ Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü,
  Prof. Ahmet Kızılay
  Fondazione Sapienza, Presidente/ Sapienza Vakıf Başkanı,
  Prof. Eugenio Gaudio
  Sapienza Università di Roma, Rector/ Roma Sapienza Üniversitesi Rektörü,
  Prof. Antonella Polimeni
  12:15 Photographic exhibition and multimedia installation in the entrance of the faculty of
  letters and philosophy/ Edebiyat ve Felsefe Fakültesi giriş salonunda fotoğraf sergisi
  ve multimedya enstalasyonu
  LUNCH / Öğlen yemeği 13-13:50
  14:00 Scientific presentations/ Bilimsel sunumlar
  Chair/Oturum Başkanı: Prof. Gian Maria di Nocera
  14:00 – 14:45 Marcella Frangipane (Sapienza University/ Sapienza Üniversitesi)
  Arslantepe: Una ricerca lunga 60 anni. Portare in luce, preservare e condividere una
  nuova e significativa parte della nostra storia riconosciuta dall’UNESCO
  (Arslantepe: A sixty-year-long research. Uncovering, preserving, and sharing a prominent
  new part of our history recognised by UNESCO) / (Arslantepe: 60 yıllık bir araştırma.
  Tarihimizin UNESCO tarafından tanınan yeni bir parçasının keşfedilmesi, korunması ve
  iştirakı)
  14:45-15:05 Francesca Balossi Restelli (Sapienza University/ sapienza Üniversitesi)
  Arslantepe oggi. Una grande eredità da mantenere e una ricerca da proseguire
  (Arslantepe today. A great legacy to maintain and research to pursue)/ Günümüzde
  Arslantepe. Korunması ve araştırılması gereken büyük bir miras)
  15:05 – 15:25 Mehmet Özdoǧan (Emeritus Prof. Dr. Istanbul University)( Emekli Prof. Dr.
  , İstanbul Üniversitesi)
  Anadolu’ya özgü kent kurgusunun tanımlanmasına Arslantepe kazılarının katkısı
  (Contextualizing Arslantepe in understanding the emergence of Anatolian town model)
  Coffee Break/ Kahve Molası 15:25-16.00
  16:00 – 16:20 Zeynep Eres (Istanbul Technical University)
  Arslantepe’nin UNESCO Dünya Mirası Listesine Girmesinde bir Etken Olarak Koruma
  Yaklaşımı ve Uygulamaların Önemi (The Role of preservation and implementation
  approaches of Arslantepe in being accepted to the UNESCO World Heritage List)
  16:20 – 16:40 Barbara Helwing (Vorderasiatisches Museum / Museum of the Ancient
  Near East, Berlin/ Vorderasiatisches Müzesi / Antik Yakın Doğu Müzesi,

  Allegati alla News