logo
Stampa | Chiudi

Annullato - Congresso Internazionale: Arslantepe 2023: past, present and future of a new Unesco World Heritage Site

01 febbraio 2023 - ore 17,56
locandina.jpegPurtroppo siamo spiacenti di comunicare l'annullamento dell'evento a causa degli ultimi eventi calamitosi in Turchia


Congresso Internazionale in onore degli scavi archeologici italiani ad Arslantepe

presso l'Univ. Sapienza, facoltà di Lettere e Filosofia 
giovedì 9 febbrauo 2023
sala Odeion 9;30 - 17:00

Arbor sapientiae sarà presente con tutte le pubblicazioni della collana  Arslantepe a prezzi specialiArslantepe 2023: past, present and future of a new Unesco World Heritage Site.

62 years of Sapienza's archaeological research in Southeastern Türkiye
Arslantepe 2023: Yeni bir Unesco Dünya Mirası Alanının  geçmişi, bugünü ve geleceği.
Sapienza Üniversitesi’nin Türkiye'nin doğusundaki 62 yıllık arkeolojik araştırmaları


Thursday 9 February 2023
Roma, Sapienza University, Faculty of Letters and Philosophy,
Odeion - 9:30-17:00Perşembe 9 Şubat 2023
Roma, Sapienza Üniversitesi, Edebiyat ve Felsefe Fakültesi,
Salon - 9:30-17:00


PROGRAM
9:30 Welcome/ Karşılama
10:00 Introductory greetings/ Tanıtım Toplantısı
Chair/ Oturum Başkan: Prof. Lucia Mori
Dean of the Faculty of Arts and Humanities/ Sanat ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı,
Prof. Arianna Punzi
Director of the Department of Ancient World Studies/ Antik Dünya Çalışmaları Bölüm Başkanı
Prof. Giorgio Piras
Ambassador of Türkiye in ROME, / Türkiye Cumhuriyeti Roma Büyükelçisi,
Amb.: Ömer Gücük
General Director of Cultural Heritage and Museums/ Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü,
Türkiye, Gökhan Yazgı
First Counsellor, Head of Office VI – Multilateral cultural cooperation, archaeological missions/
İtalya Dışişleri Bakanlığı Birinci Müsteşarlığı, VI. Birim Başkanlığı – Uluslararası kültürel işbirliği,
arkeolojik misyonlar, Paolo Andrea Bartorelli
Representative of the section of archaeological excavations of the General Directorate of Cultural
Heritage and Museums of Türkiye/ Türkiye Cumhuriyeti Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğü Kazılar Dairesi Başkanı, Umut Görgülü
Representative of UNESCO office of the General Directorate of Cultural Heritage and Museums of
Türkiye/ Türkiye Cumhuriyeti Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü UNESCO Temsilcisi,
Uǧur Işık
Director of the Office for Culture and Information of the Embassy of Türkiye/ Türkiye Cumhuriyeti
Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri, Dr. Rıza Haluk Söner
Director of Culture, Malatya Region/ Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürü,
Çetin Șişman
Rector of the İnönü University of Malatya/ Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü,
Prof. Ahmet Kızılay
Fondazione Sapienza, Presidente/ Sapienza Vakıf Başkanı,
Prof. Eugenio Gaudio
Sapienza Università di Roma, Rector/ Roma Sapienza Üniversitesi Rektörü,
Prof. Antonella Polimeni
12:15 Photographic exhibition and multimedia installation in the entrance of the faculty of
letters and philosophy/ Edebiyat ve Felsefe Fakültesi giriş salonunda fotoğraf sergisi
ve multimedya enstalasyonu
LUNCH / Öğlen yemeği 13-13:50
14:00 Scientific presentations/ Bilimsel sunumlar
Chair/Oturum Başkanı: Prof. Gian Maria di Nocera
14:00 – 14:45 Marcella Frangipane (Sapienza University/ Sapienza Üniversitesi)
Arslantepe: Una ricerca lunga 60 anni. Portare in luce, preservare e condividere una
nuova e significativa parte della nostra storia riconosciuta dall’UNESCO
(Arslantepe: A sixty-year-long research. Uncovering, preserving, and sharing a prominent
new part of our history recognised by UNESCO) / (Arslantepe: 60 yıllık bir araştırma.
Tarihimizin UNESCO tarafından tanınan yeni bir parçasının keşfedilmesi, korunması ve
iştirakı)
14:45-15:05 Francesca Balossi Restelli (Sapienza University/ sapienza Üniversitesi)
Arslantepe oggi. Una grande eredità da mantenere e una ricerca da proseguire
(Arslantepe today. A great legacy to maintain and research to pursue)/ Günümüzde
Arslantepe. Korunması ve araştırılması gereken büyük bir miras)
15:05 – 15:25 Mehmet Özdoǧan (Emeritus Prof. Dr. Istanbul University)( Emekli Prof. Dr.
, İstanbul Üniversitesi)
Anadolu’ya özgü kent kurgusunun tanımlanmasına Arslantepe kazılarının katkısı
(Contextualizing Arslantepe in understanding the emergence of Anatolian town model)
Coffee Break/ Kahve Molası 15:25-16.00
16:00 – 16:20 Zeynep Eres (Istanbul Technical University)
Arslantepe’nin UNESCO Dünya Mirası Listesine Girmesinde bir Etken Olarak Koruma
Yaklaşımı ve Uygulamaların Önemi (The Role of preservation and implementation
approaches of Arslantepe in being accepted to the UNESCO World Heritage List)
16:20 – 16:40 Barbara Helwing (Vorderasiatisches Museum / Museum of the Ancient
Near East, Berlin/ Vorderasiatisches Müzesi / Antik Yakın Doğu Müzesi,

Allegati alla News

Stampa | Chiudi